Pogoji poslovanja

Home  »  Pogoji poslovanja

POGOJI POSLOVANJA

Spodnji pravilnik določa zakone in obveznosti strani v povezavi z uporabo spodnje Spletne strani ter zakone in obveznosti povezane z informacijami, ki so umeščene na tem servisu. Prosimo Vas, da se podrobno seznanite s Pogoji poslovanja. Z naročilom na spletni strani sprejemate Pogoje poslovanja.

 1. Definicije pojmov.
 2. Administrator spletne strani– Ponudnik ali oseba, ki ga je pooblastil Ponudnik in se ukvarja z vodenjem Spletne strani.
 3. Pravilnik o zasebnosti– zbirka pravil o pretvarjanju osebnih podatkov in načel o varovanju zasebnosti, namenjena Uporabnikom Strani.
 4. Proizvod– vsak proizvod ali proizvodi (ali usluge) opisani na Spletni strani, ki so lahko predmet Naročilo s strani Uporabnika v skladu s temi Pogoji poslovanja.
 5. Refundacija– vračilo denarja v višini cene kupljenega Proizvoda, podrobno opisana v VIII členu Pogojev poslovanja.
 6. Pogoji poslovanja– spodnji Pogoji poslovanja v celoti.
 7. Ponudnik– lastnik Spletne strani in Proizvodov naveden na Spletni strani ali v Pogojih uporabe, ki predstavlja vabilo k sklepanju pogodbe za posredništvom Spletne strani.
 8. Spletna stran– spletna stran registrirana na tej domeni.
 9. Uporabnik– oseba, ki obišče Spletno stran.
 10. Naročilo– naročilo Proizvoda, ki ga izvede Uporabnik.

 

 1. Vaše mnenje je pomembno
 2. Vsak Uporabnik, ki uporablja Proizvode ima možnost deljenja svojega mnenja z nami.
 3. Mnenja in predloge pošljite na elektronski naslov Ponudnika, ki je napisan na etiketi Proizvoda ali na letaku, ki je pridodan pakiranju Proizvoda.
 4. Sporočilo mora vsebovati naslednje elemente:

3.1 imeti format besedilnega sporočila;

3.2 vsebovati priponke v obliki slik ali datotek avdio in video v formatih: jpg, bmp, pdf, mp3, midi, wav, mpeg, qt, avi, flv, mp4, mpg, wmv, vcd ali asf, ki morajo podrobno kazati razlike Pred in Potem;

3.3 se skladati z resnico;

3.4 vsebovati točen opis pridodanih slik, datotek avdio ali video z naslednjimi informacijami:

 1. ime in priimek ali začetnice Uporabnika prikazanega na sliki/posnetku;
 2. kratki opis tega, kar predstavlja slika/posnetek
 3. naziv Proizvoda s katerim je povezana slika/posnetek;
 4. navedbo obdobja v katerem je bil Proizvod uporabljan;

3.5 vsebovati priponko v originalni formi, tj. formi, ki ni bila predelana z uporabo grafičnih programov;

3.6 ne vsebovati žaljivih, vulgarnih, diskriminantnih ali vsebin, ki niso v skladu z zakoni.

 1. Pošiljatelj mora imeti pravico do objave in razširjanja vseh poslanih avdiovizualnih materialov.
 2. Oseba, ki pošlje svoje mnenje se strinja z objavo njegove vsebine oziroma fragmenta njegove vsebine skupaj s pripetimi materiali na spletnih straneh Proizvoda, katerega se tiče mnenje.
 3. Za varovanje zasebnosti so lahko podatki oseb, katerih izjave in/ali slike bodo umeščene na straneh, spremenjeni.

III. Splošni Pogoji uporabe Spletne strani

 1. Na Spletni strani je navedena tudi angleška verzija spodnjih Pogojev uporabe. V primeri kakršnihkoli razlik je zavezujoča angleška verzija Pogojev poslovanja.
 2. Vse tržne informacije, cene in reklame Proizvoda, ki se nahajajo na Spletni strani so poziv Uporabnikom k sestavi naročilo in sklepitve pogodbe za posredništvom Spletne strani. Nobena informacija, ki se nahaja na Spletni strani, ne more biti spoznana za ponudbo v smislu obvezujočih pravnih predpisov.
 3. Naročanje s strani Uporabnika predstavlja ponudbo za nakup Proizvoda in pomeni sprejemanje vseh točk Pogojev uporabe in Pravilnika o zasebnosti.
 4. Uporabnik, ki sestavi naročilo, mora imeti končanih 18 let in imeti polno sposobonost za pravno delovanje ali imeti dovoljenje svojega pravnega skrbnika, v skladu z zakoni kraja kjer prebiva Uporabnik.
 5. Zagotovitev uslug in Proizvodov s strani Ponudnika oziroma njih dostava je trenutno nemogoča na področjih naslednjih teritorijev: Afganistan, Bangladeš, Belorusija, Burma (Mjanmar), Burundu, Kambodža, Srednjeafriška Republika, Demokratična Republika Kongo, Kuba, Džibuti, Eritreja, Etiopija, Republika Ekvatorialna Gvineja, Gambija, Gvineja, Gvajana, Iran, Irak, Kuvajt, Kosovo, Laos, Lesoto, Liberija, Mauretanija, Mongolija, Niger, Severna Koreja, Palestina, Ruanda, Sierra Leone, Somalija, Surinam, Sirija, Tadžikistan, Turkmenistan, Uganda, Zahodna Sahara, Jemen, Zimbabwe. Naročila, ki zahtevajo dostavo v katerokoli izmed teh področij ne bodo sprejeta s strani Ponudnika. Izjemoma Naročilo lahko realizira Ponudnik na prošnjo Uporabnika – v temu primeru je Uporabnik naprošen za kontakt z oddelkom za odnos s strankami. Poleg tega, če morajo Proizvodi biti dostavljeni do mesta, ki se nahaja na otoku, Vas prosimo za kontakt z našo pisarno za odnos s strankami pred sestavo Naročila, z namenom potrditve možnosti dostave.
 6. Aktualne informacije o Proizvodih in njihovih cenah so veljavne v dnevu prikaza na Spletni strani.
 7. Vsebina Strani v celoti ostaja v lasti Ponudnika. Proizvodi v ponudbi na Strani izpolnjujejo vse pravne zahteve mesta prodaje (Seychelles). Oseba, ki jo zanima Proizvod je dolžna sama poizvedeti o lokalnih zakonih povezanih z nakupom, shranjevanjem in uživanjem Proizvodov opisanih na Spletni strani in je dolžna upoštevati ta zakon.
 8. Vse cene so podane v izbrani valuti in vsebujejo davke, ki veljajo za sedež Ponudnika. Če na območju iz katerega je Naročilo opravljeno veljajo drugi davki, kot tudi druga plačila povezana z lokalnim pravom (tudi carina, trošarina, DDV) je Potrošnik obvezan, da jih poravna sam. Cena, podana pri vsakem Proizvodu, je zavezujoča v trenutku ko Uporabnik odda Naročilo in lahko vsebuje stroške pošiljke (glede na informacije na Spletni strani), vendar ne vsebuje dodatnih plačil in davkov, ki ne veljajo na območju sedeža Ponudnika. Uporabnik je dolžan prevzeti, odvesti, deklarirati in poravnati dodatne davke in stroške tega tipa v ustreznih davčnih uradih.
 9. Ponudnik si pridržuje pravico do spremembe cene izdelkov opisanih na Spletni strani, vpeljave novih in umaknitve do tega časa predstavljenih izdelkov, izvajanja in odpovedi promocijskih akcij ali vpeljave sprememb v le-te brez predhodnega obvestila.
 10. Ponudnik ne prevzema odgovornosti za podjetja ali tretje osebe, če pride do posameznih, posrednih ali sekundarnih škod, ki so nastale v času uporabe produktov, ki so v ponudbi na Spletni strani.
 11. Ponudnik ni odgovoren za škodo, ki lahko nastane zaradi nepravilne uporabe Proizvoda.
 12. Ponudnik ne sprejema reklamacij, ki se tičejo razlik izgleda kupljenega Proizvoda in izgleda na Spletni strani. Fotografije in slike Proizvodov na Spletni strani se koristijo samo za informativen namen.
 13. Da bi lahko korektno izpeljali realizacijo Naročila, je potrebno navesti pravilne podatke v računalniški sistem Spletne strani ali preko elektronske komunikacije. Navedba e-poštnega naslova je obvezna za potrditev sprejetja Naročila. Z namenom dodatnega, telefonskega potrdila Naročila, je uporabnik naprošen za navedbo telefonske številke.
 14. Osebni podatki, ki so vnešeni tekom Naročila, Ponudnik predeluje samo v času, ki je potreben za realizacijo Naročilo, vključujoč obravnavo plačil online in offline in po-prodajnih uslug, v skladu z našim Pravilnikom o zasebnosti.
 15. Za varovanje zasebnosti se lahko spremenijo imena in osebni podatki Uporabnikov in drugih oseb, katerih izjave in slike so bile umeščene na Spletni strani, skladno s Pravilnikom o zasebnosti.
 16. Naročila, za katera se ne plača vnaprej, pri katerih obstajajo kakršnikoli dvomi, vključujoč dvome o podatkih prevzemnika Proizvoda in resničnega stanja, lahko preveri osebje Spletne strani – taka Naročila so lahko preklicana s strani Ponudnika.
 17. Kljub vložitvi veliko truda v preprečevanje napak, Ponudnik ne more garantirati, da objavljeni opisi produktov ne vsebujejo nepopolnosti in da so brez napak, zaradi česar te ne morejo biti podlaga za eventualna vračila denarja. Informacije zameščene v Pogojih poslovanja zadostujejo za pravilno in celotno uporabo Proizvodov. Ponudnik vlaga ves trud v zagotavljanje natančnosti in aktualizacije vseh informacij na Spletni strani. Istočasno pa ne more zagotavljati, da objavljene informacije v celoti izčrpajo obravnavane tematike. Prav zato ne nosi odgovornosti v primeru nenatančnosti ali spregleda v vsebini obravnavanih informacij. Ponudnik si pridržuje pravico do sprememb in popravkov vsebine na strani v kateremkoli trenutku.
 18. Intelektualna lastnina
 19. Vsi Proizvodi prikazani na Spletni strani, kot tudi drugi nazivi se uporabljajo izključno za potrebe identifikacije, lahko so zaščiteni z zaščitnimi znaki njihovih lastnikov, kot tudi Ponudnika. Trgovske znamke, imena proizvajalcev in podjetij se na Spletni strani uporabljajo izključno informativno in so last njihovih pravnih lastnikov.
 20. Vsebina spodnje Spletne strani v celoti podlega avtorskim pravicam ali drugim pravicam intelektualne lastnine in ne more biti uporabljena za druge namene kot te, ki so dovoljene v spodnjih Pogojih poslovanja in ne more biti kopirana, v celoti ali v delih.
 21. Prepovedano je zbiranje, uporabljanje, množenje in zameščanje vsebine na kakršnekoli druge internetne strani ali na druge spletne prodajalne vsebine Spletne strani, bolj točno informacij, ki se tičejo Proizvodov. Prepovedana je uporaba imen Proizvodov ali Ponudnika, etiket, slik, opisov Proizvodov, kot tudi nikakršne dele Spletne strani z nameni, ki niso privatni in nekomercijalni.
 22. Prepovedano je zbiranje, uporabljanje, množenje in zameščanje vsebine na kakršnekoli druge internetne strani ali na druge spletne prodajalne vsebine Spletne strani, bolj točno informacij, ki se tičejo Proizvodov. Prepovedana je uporaba imen Proizvodov ali Ponudnika, etiket, slik, opisov Proizvodov, kot tudi nikakršne dele Spletne strani z nameni, ki niso privatni in nekomercijalni.
 23. Prodaja proizvodov opisanih na Spletni strani in realizacija Naročil
 24. Naročila se sprejemajo 24 ur na dan, preko celega leta.
 25. Naročila se lahko sestavlja s posredništvom interneta ali preko telefonskega kontakta s kateregakoli kraja na svetu, kljub temu pa je v nekaterih državah možna izvedba predplačila le za posredništvom plačilnega sistema na Spletni stran, ki je naveden na Spletni strani.
 26. Ponudnik si pridržuje pravico do zavrnitve realizacije Naročila brez podanega razloga.
 27. Naročila sprejeta v običajnih dneh po 12. uri, v soboto, nedeljo in praznike bodo obravnavana naslednji delovni dan (v posebnih primerih se lahko ta čas podaljša).
 28. S trenutkom potrditve sprejetja Naročila pride do pogodbe o prodaji proizvoda med Uporabnikom in Ponudnikom. Uporabnik lahko prejme potrdilo vsebine pogodbe v obliki računa na elektronsko pošto.
 29. Proizvod naročen pri Ponudniku bo dostavljen prek kurirske službe, dostavljalne službe ali pošte – čas realizacije naročila znaša približno 3 delovne dni. Ta čas se lahko podaljša zaradi razlogov neodvisnih od Ponudnika, v zvezi s čim Ponudnik ne nosi odgovornosti za zamujanje s pošiljko, ki jo dostavlja pošta, kurir ali dostavljalna služba.
 30. Plačila bo procesiralo zunanje podjetje, ki ima sklenjeno pogodbo s Ponudnikom (odvisno od izbranega načina plačila) ali pošta oziroma kurirska služba, v primeru dostave Proizvodov “po povzetju”.
 31. V primeru predplačila je Proizvod poslan v trenutku prejetja denarja v višini 100% vrednosti in stroškov pošiljanja.
 32. V primeru izbranja načina plačila “po povzetju” Uporabnik pooblašča Ponudnika za pokritje stroškov pošiljke v imenu Uporabnika in se obvezuje za pokritje teh stroškov.
 33. Strošek pošiljke je odvisen od države dostave pošiljke skladno s spodnjo tabelo. Stroški pošiljanja v zvezi v Naročili so stalni in znašajo:

Stroški pošiljke do držav in ozemelj, ki niso omenjeni v zgornji tabeli stanejo 3,65 EUR, razen v primeru, če informacije na Spletni strani prikazujejo drugačno vrednost.

Stroški pošiljke glede na Naročila, kjer je izbran način plačila “po povzetju” so dvakrat višji kot stroški pošiljanja pri izbranju predplačila, ki so navedeni v zgornji tabeli.

 1. Plačila po povzetju – način plačila izbrani pri označitvi možnosti “plačilo po povzetju”. Plačilo za Naročilo Uporabnik poravna zastopniku pošte, kurirju, ali zastopniku podjetja za dostavo, ki Uporabniku dostavi pošiljko na naslov podan s strani Uporabnika. Proizvodi ostajajo last Ponudnika do trenutka poravnanja celotne vsote.
 2. Vsi produkti opisani na Spletni strani so tovarniško novi, imajo opravljene zahtevane ateste, certifikate ter navodila za uporabo v skladu z zakonom, ki obvezuje na mestu sedeža Ponudnika.
 3. Barve in končni izgled Proizvodov predstavljenih na Spletni strani se lahko razlikuje od pravih Proizvodov zaradi tiskarske ali fotografske tehnologije, zato lahko fotografije nepravilno prikazujejo barve in odtenke. Proizvajalci teh Proizvodov si pridržujejo pravico do tehničnih sprememb pri predstavljenih produktih brez osebnega opozorila, saj lahko slike prikazujejo barve in odtenke nepravilno.
 4. Spremembe v Naročilu
 5. V primeru Naročila določenega Proizvoda, za katerega je bila vnešena napačna cena ali pri katerem je prišlo do napake na strežniku, bo kupec o tem obveščen prek Administratorja spletne strani, Naročilo pa bo preklicano.
 6. Uporabnik lahko zamenja ali pa prekliče oddano naročilo najkasneje v terminu 2h od trenutka potrditve naročila. Z namenom preklica se je potrebno skontaktirati s Ponudnikom prek elektronske pošte. V nasprotnem primeru se lahko Uporabniku, v primeru da ne odstopi od pogodbe v skladu s VI členom spodaj, zaračuna stroške pakiranja in pošiljanja, navedenimi v 10. točki IV člena, s prištetimi stroški dostave do Ponudnika enake stroškom navedeni v 10. točki IV člena zgoraj.

VII. Odpoved pogodbe

 1. Ker je pogodba prodaje med Uporabnikom in Ponudnikom sklenjena na daljavo, lahko Uporabnik vedno, brez podanja razloga, odstopi od pogodbe v roku 14 dni od dneva potrditve Naročila.
 2. Pred odstopom je potrebna telefonska ali pisna izjava po zgledu primera dodanega spodaj ali dodanega Uporabnikovemu Proizvodu, ki vsebuje bančni račun Uporabnika, ki je izvedel plačilo za Proizvod. Telefonski kontakt ali poslanje izjave mora biti izvedeno pred pretekom 14 dnevnega roka navedenega v 1. točki VII člena.
 3. Uporabnik, ki odstopi od pogodbe je zavezan v roku največ 30 dni od dneva odstopitve vrniti dostavljene Proizvode na naslov, ki ga navaja Ponudnik. Proizvodi ne morejo imeti sledi uporabo in morajo biti tovarniško zapakirani. Uporabnik je odgovoren za poškodbe proizvoda, ki so nastale zaradi namernega slabega ravnanja z blagom. Producent je dolžan Uporabniku plačati celotno vsoto plačila, ki ga je izvedel Uporabnik.
 4. V primeru, ko Uporabnik ne prevzame naročenih Proizvodov, za katere je izvedel plačilo, lahko Ponudnik stopi v kontakt z Uporabnikom, s ciljem ponovnega pošiljanja pošiljke. Če je rok, naveden v 1. točki VI člena izpolnjen, lahko Uporabnik izkoristi pravico do odstopa od pogodbe na podlagi tukaj v spodnji točki.
 5. Ponudnik si pridržuje pravico do odstopitve od podobe v primerih pomanjkanja zalog, ki so se zgodile tekom realizacije Naročila, o čemer bo Uporabnik obveščen in ne bo obvezan plačati nikakršnih stroškov.

VIII. Reklamacije

 1. Vse reklamacije morajo biti poslane po pošti na povratni naslov naveden na letaku, ki je bil poslan skupaj s Proizvodom.
 2. Reklamacije se tičejo Proizvodov, ki niso v skladu s pogodbo, Proizvodov ki jih pokriva jamstvo zadovoljstva, kot tudi poškodovanih pošiljk. To poglavje podrobno ureja reklamacije na podlagi jamstva zadovoljstva.
 3. Refundacija Proizvoda reklamiranega na podlagi jamstva zadovoljstva je možna pri prvem nakupu Proizvoda, le za ceno enega Proizvoda na osebo/gospodinjstvo, ne glede na količino Proizvodov, ki jih je naročil Uporabnik. Stroški pakiranja in dostave, kot je navedeno v 10. točki VI člena, ne podlegajo refundaciji.
 4. Refundacija je možna samo pri pisni prijavi reklamacije pred koncem roka navedenega na Spletni strani na naslov naveden s strani Ponudnika. Prej omenjeni rok se računa od dneva prejetja Proizvoda s strani Uporabnika. V primeru prijave reklamacije prek pošte je potrebno, da bi pismo bilo poslano pred pretekom roka navedenega na Spletni strani.
 5. Vsa (tudi porabljena) pakiranja morajo biti vrnjena na naslov, ki ga določi Ponudnik v roku, ki ne prekorači roka napisanega na strani. Neposlanje vseh pakiranj bo rezultiralo v razveljavitvi garancije in preklicu Refundacije.
 6. Pri uporabi Reklamacije ima Uporabnik pravico do vračila denarja v maksimalni višini enega kupljenega Proizvoda. Ostali stroški, tudi stroški pošiljanja, ne bodo vrnjeni. Ob naročilu več proizvodov se cena izračuna kot povprečna cena Proizvoda, stroške dostave pa nosi Uporabnik. Strošek pakiranja in vračila Proizvodov nosi Uporabnik. Ponudnik ne sprejema pošiljk, ki se plačajo po povzetju.
 7. Razrešene bodo le reklamacije Produktov jemanih v skladu s priporočili Producenta.
 8. V primeru da Uporabnik naroči večjo količino Proizvodov za uporabo na daljši rok in po prvem mesecu sklene da Proizvodi ne prinašajo učinkov, ima Uporabnik pravico do prenehanja jemanja Proizvodov. V takem primeru lahko Uporabnik, ki uporabi reklamacijo, vrne vse neuporabljene in nedotaknjene Proizvode na naslov podan s strani Ponudnika in Ponudnik mu bo povrnil ceno za nedotaknjene Proizvode, odštevši stroške poštnine.
 9. Informacije, ki se morajo nahajati v pisni reklamaciji, morajo vsebovati najmanj: osebne podatke Uporabnika, ki je izvedel Naročilo (ime in priimek Uporabnika, naslov na katerega so Proizvodi bili dostavljeni, elektronsko pošto in telefonsko številko), seznam odposlanih Proizvodov, datum začetja in končanja jemanja Proizvodov, podroben opis kako so bili Proizvodi uporabljani in kakšne so bili rezultati, pričakovani način razrešenja reklamacije (tj. popravitev ali zamenjava Proizvodov ali pridobitev Refundacije) ter številko bančnega računa (vključno s kodama IBAN in SWIFT) na katerega naj bo Refundacija izvedena. Poleg tega mora biti reklamacijsko pismo čitljivo, napisano v formi, ki omogoča jasno prebranje pismo in mora vsebovati čitljiv podpis. Reklamacije, ki ne bodo vsebovale zgoraj navedenih informacij ne bodo razrešene.
 10. Pakiranje Proizvoda, ki ga Uporabnik pošilja nazaj, mora biti tako zavarovano, da ne pride do poškodbe. Uporabnik naj uporabi izključno pakiranja, ki garantirajo pravilno zavarovanje pakiranj. Le Proizvodi, ki pri transportu ob vračanju niso bili poškodovani, so lahko kvalificirani v vračilno proceduro.
 11. Reklamacije so razrešene v roku 14 delovnih dni od dostave na naslov naveden na letaku priloženemu poslanim Proizvodom. V primeru pozitivno razrešene reklamacije avtomatično nastopi Refundacija oziroma popravilo/zamenjava Proizvodov. Uporabnik lahko dobi informacije o statusu prijavljene reklamacije na e-poštnem naslov Ponudnika, napisanim na etiketi Proizvoda.
 12. V primeru pozitivne razrešitve reklamacije denar za nakup povprečne cene enega kupljenega Proizvoda Ponudnik oziroma oseba, ki jo pooblasti, nakazuje izključno z bančnim nakazilom, na račun naveden s strani Uporabnika v reklamacijskem pismu. Če do Uporabnika ni bilo nakazano plačilo za Proizvod, ki ga je kupil Uporabnik, v primerih, med drugim, plačilo po povzetju; Refundacijo v imenu Ponudnika lahko izvede pošta, kurir ali dostavna služba.
 13. V zvezi z Naročili plačanimi vnaprej s pomočjo kreditne ali debetne kartice, v primeru ko Uporabnik v svojem banku sproži povratno bremenitev (t.i. “chargeback”), bo reklamacijska procedura zadržana in reklamacija ne bo razreševana s strani Ponudnika do trenutka razrešitve spora. Kljub izpolnitvi pogojev garancije in reklamacije, tak Uporabnik ne prejme Refundacije v primeru, da banka sprejme povratno bremenitev.
 14. Poškodovane pošiljke. Uporabnik je dolžan preveriti pošiljko v trenutku prejetja, da bi preveril, če ni bila pošiljka poškodovana tekom transporta. V primeru ugotovitve poškodovanja pošiljke v času transporta bodo reklamacije tega tipa obravnavane le kadar Uporabnik skupaj z osebo, ki pošiljko izroča, izpolni reklamacijski zapisnik, ki ga mora podpisati naslovnik pošiljke kot tudi izročitelj. Uporabnik ima pravico zahtevati brezplačno zamenjavo Proizvodov ali Refundacijo. Reklamacije glede mehaničnih poškodb, ki jih je povzročil Uporabnik, ne bodo upoštevane.

Za vsa dodatna vprašanja glede reklamacij pišite na e-mail: info@caretohealth.tk

 

 1. Dodatne informacije
 2. V primeru nepravilnega jemanja kateregakoli izmed predlaganih Proizvodov ali pri jemanju, ki ne odgovarja načinu uživanja podanem na pakiranju produkta, Ponudnik ne nosi odgovornosti za posledice takega jemanja.
 3. Z namenom pridobitve dodatnih informacij na temo Proizvodov predstavljenih na Spletni strani Vam je na voljo razdelek Kontakt. Z namen pridobitve hitrejšega odgovora Vas prosimo za telefonski kontakt na številko navedeno na Spletni strani ali prek e-pošte skozi obrazec, ki je dostopen na Spletni strani. Klic na dano številko na Spletni strani Uporabnik plača v skladu s cenikom svojega operaterja.
 4. Informacije, ki se tičejo Proizvodov tipa prehransko dopolnilo
 5. Vsi proizvodi, ki spadajo v kategorijo prehranskih dopolnil so najbolj učinkoviti ko se kombinirajo z zdravo dieto – uravnoteženo in raznoliko v smislu prehranskih vrednosti, in ko se vodi aktiven in zdrav način življenja. Tretmaji s prehranskimi dopolnili niso priporočljivi za adolescente, ki se še razvijajo, nosečnice, ženske, ki dojijo in starejše osebe. Do sedaj ni bilo odkritih negativnih vplivov na zdravje kateregakoli izmed Proizvodov. Vseeno Vas v primeru dvoma oziroma vprašanj prosimo, da stopite v kontakt z zdravnikom ali dietetikom.
 6. Končne določbe
 7. Vsi spori bodo najprej razreševani prek mediacije oz. posredovalnega postopka, z namenom mirnega reševanja spora.
 8. V primeru, da ne pride do sporazuma po poti mediacije bodo spori razreševani po sodni poti. Za spore, ki izvirajo iz uporabe Spletne strani, opisanih Proizvodov, nakupa Proizvodov pri Ponudniku ali interpretacije omenjenega pravilnika je pristojno sodišče, ki je pristojno za sedež obtoženca oz. obrambe.
 9. Administrator spletne strani si pridržuje pravico do izvajanja sprememb v vsebini spodnjih Pogojev poslovanja. Spremembe bodo vidne osebam, ki oddajajo naročila prek spleta in bodo zadevale Naročila, ki so bila izvedena po njihovem vnosu.

 

 

Kraj, datum

Ime in priimek Uporabnika
Naslov prebivališča

Naslov za dostavo izjave:
Skladno z letakom priloženenemu pošiljki

 

Izjava
o odstopu od pogodbe sklenjene na daljavo

 

Izjavljam, da odstopam od pogodbe o prodaji proizvoda …………………(naziv proizvoda) dokončani skozi potrditev naročila sestavljenega z moje strani dne ……………….. .

 

Prosim za vračilo vsote……………….. (z besedami: ………………………………………………………………)
na bančni račun št………………………………………………………………………………………………………….SWIFT/BIC: ………………..

 

Vračam………………………………………………. (naziv, količina proizvodov) v nedotaknjenem stanju.

 

 

 

podpis Uporabnika